Velkommen til våre nettsteder!

Firma for å gjennomføre transformasjonsprosjektet fra Tyrkia stivelsesanlegg

Det tyrkiske renoveringsprosjektet for stivelsesfabrikken som ble utført av selskapet, ble fullført i midten av november, og alle ble lastet og sendt. Aksepteringen av hovedproduksjonslinjen går jevnt, og den endelige aksept av prosjektet forventes å være fullført innen utgangen av denne måneden. Hjertelig takk til kolleger som jobbet hardt med prosjektet, og takker kundene for deres tillit og støtte.


Posttid: Jan-14-2020